Плюшени играчки

Малко плюшки на задното стъкло на кола