Детска люлка в Афганистан


Сигурен съм, че горкото бебе не харесва люлката си!