Изненада
Никога не се знае със сигурност, кой стои от другата страна.