Денис Родман знае как да бъде забелязан

По този начин ексцентричният баскетболист проведе представянето на своята автобиография.