Железни твари

Снимки на скулптури наподобяващи животни, направени от желязо:

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8-