Водка в КосмосаИ в космоса можеш да се напиеш като на земята :)