Равновесие -изумително-

Изумително е до какво може да доведе равновесието!
Още снимки равновесие --->


=1= =2= =3= =4= =5= =6= =7= =8= =9= =10= =11=