Любов от пръв поглед

Дали чувствата са взаимни !?..