Начин да познаете милионера


Ето как може да познаете дали някой е милионер :)

-1- -2-