Циганска му работа

Още фрапиращи снимки --->

/1\
/2\ /3\ /4\ /5\ /6\ /7\ /8\ /9\ /10\ /11\ /12\ /13\ /14\ /15\ /16\ /17\

..и още фрапиращи снимки --->

/1\ /2\ /3\ /4\ /5\ /6\ /7\ /8\ /9\ /10\ /11\ /12\ /13\ /14\ /15\ /16\ /17\

Тези снимки говорят повече, от какъвто и да е текст.